• Türkçe
 • English
 • 한국어

Etik Yönetmeliği

 1. Genel Kurallar
 • Amaç

Bu yönetmelik, yönetici ve personellerin, ortak çalışılan firma ve ilgili kişilerin karşılıklı olarak etik yönetmeliğini gösterir ve iş yeri etiği ile ilgili detaylı prosedürleri açık bir şekilde belirtmektedir.

 • Uygulamanın Kapsamı

DSC’nin tüm çalışan ve yöneticileri, DSC ile ortak çalışılan firma ve kişileri kapsamaktadır. Yalnızca, toplu iş sözleşmesi ve iş kurallarının farklı olarak belirtildiği durumlar haricidir.

 • Yönetim Birimi

Bu yönetmelik, yönetim biriminin merkez ofisinin ve tüm fabrikaların insan kaynakları departmanının sorumluluğundadır.

 • Etik Yönetmeliğinin Tanımı

Firma vizyonunun ve yönetim politikasının doğru bir şekilde yürütülebilmesi için, personel olarak yüksek etik değerlerin gelişimi ile kişinin haysiyetini ve firmanın onurunu koruyarak her zaman dürüst ve adil pozisyona sadık kalınması esastır.

 • İlgili Yönetmeliğin Uygulanması

Firma vizyonunun ve yönetim politikasının doğru bir şekilde yürütülebilmesi için, personel olarak yüksek etik değerlerin gelişimi ile kişinin haysiyetini ve firmanın onurunu koruyarak her zaman dürüst ve adil pozisyona sadık kalınması esastır.

 1. İş Yeri Etik Yönetmeliği
 • Temel Yönetmelik
 • Firmanın yönetim politikasına göre, sorumlu olunan her iş doğru bir şekilde yürütülmelidir.
 • Üstlenilen her sorumluluk uygun kurallar çerçevesinde yürütülerek her tür mevzuata uymalıdır.
 • Firmanın her tür varlığı ve iş yeri sırları iyi bir şekilde korunmalıdır.
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanmadığı durumlarda yeni düzenlemelerle sorunun çözümüne odaklanılmalıdır.
 • Sorumlu olunan alanda şirketi temsil görevi üstlenilmeli ve bu bilinçle hareket edilmelidir.

 

 • Yönetmeliğe Uyulması Gereken Durumlar

Yönetici ve personellerin bu yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki durumlara riayet etmeleri gerekmektedir.

 • İlkeler ve temel kurallar çerçevesinde, işyeri kültürüne uygun davranarak yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyecek davranışlarla güven kazanılmalıdır.
 • Otomotiv yan sanayisi olarak her işe tutum ve sorumlulukların farkındalığı ile yaklaşılmalıdır.
 • Ortak çalışılan firmalardan otoriteler aracılığıyla uygunsuz taleplerde bulunulmamalıdır.
 • Görev bilgisi izinsiz bir şekilde sızdırılmamalı ve bu bilgiler kişinin kendi çıkarları için kullanılmamalıdır.
 • Tüm işler açık ve uygun ilkeler çerçevesinde yürütülmelidir.
 • Otoriteyi kullanarak personeller arasında uygunsuz iş talep ve davranışlarında bulunulmamalıdır.
 • Yurt içi ve yurt dışında bütün faaliyetler, o ülkenin kurallarına uygun ve ticari usuller ile saygı çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.
 • Diğer durumlarda yukardaki kurallar ihlal edilmeyecek şekilde davranılmalıdır.

“Formu Sadece DSC Otomotiv Çalışanları Doldurmalıdır.”

  Adınız ve Soyadınız*
  Çalıştığı Birim*
  E-mail Adresi*
  Telefon Numarası*
  Tarih*
  Etik ihlali yaptığı iddia edilen kişi(ler) ve birimleri*
  Etik ihlali yaptığı iddia edilen kişi(ler) ile yakınlık/ilişki derecesi*
  Aynı şikâyet konusunda daha önce bir başvuru yapıldı mı? *
  Varsa Tarih :
  Şikâyet konusu ile ilgili başlayan bir hukuki süreç (örn. disiplin soruşturması, suç duyurusu, vb.) var mı? Varsa başvurulan birim*
  580

  2. ETİK İHLAL İDDİASININ ÖZETİ

  Açıklama*
  1000

  3. ETİK İHLAL İDDİASI İLE İLGİLİ KANITLAR (Tarih sırası ile)

  Açıklama*
  1000
  Kanıt Dosya Gönder
  (Dosya Türleri= Doc,Docx,Pdf,Jpeg,Jpg "1.5mb Sınırlı")
  Kanıt Dosya Gönder 2
  (Dosya Türleri= Doc,Docx,Pdf,Jpeg,Jpg "1.5mb Sınırlı")
  Kanıt Dosya Gönder 3
  (Dosya Türleri= Doc,Docx,Pdf,Jpeg,Jpg "1.5mb Sınırlı")

  Captcha (bot-spam mesaj) koruması